Menu Content/Inhalt
Cercetare Imprimare
  • Intervenții la mai multe niveluri pentru prevenția bolilor netransmisibile asociate stilului de viață în România

Asociația de Psihologia Sănătății din România este partener in proiectul Intervenții la mai multe niveluri pentru prevenția bolilor netransmisibile asociate stilului de viață în România (RO-19 „Iniţiative în sănătatea publică“) finanțat prin programul Grantului Norvegian 2009-2014.

Promotorul proiectului este Institutul Național de Sănătate Publică, București, iar Centru Național de Studii pentru Medicina de Familie, București, Alianţa de Luptă împotriva Alcoolismului şi Toxicomanilor (ALIAT) și Universitatea de Medicină şi Farmacie, Târgu Mureş sunt parteneri în același proiect.

Scopul proiectului:
intervenția de formare în domeniul sănătăţii publice în vederea consolidării asistenţei comunitare pentru copii și adolescenți. În mod specific, se urmărește creşterea capacităţii educaţionale şi profesionale a instituțiilor (școli și grădinițe) din comunitățile pilot pentru a oferi, în colaborare cu profesioniştii din domeniul sănătăţii, asistenţă pentru Informare, Educație, Comunicare privind schimbarea comportamentelor de risc, asistență care va promova și consolida un stil de viață sănătos de la vârste cât mai timpurii.
Obiectivul proiectului
Creşterea accesului la servicii de înaltă calitate privind prevenirea bolilor netransmisibile, bazate pe dovezi prin intervenţii multi-nivelare și o abordare integrată la nivel comunitar.

Durata proiectului: 23 luni; mai 2014 - aprilie 2016
Principalele activităţi ale proiectului derulate de Asociația de Psihologia Sănătății din România:
1. Revizuire conținutului și tipărirea manualului Ghid de intervenție pentru alimentatie sănătoasă și activitate fizică în școli și grădinițe.
2. Realizarea studiului Health Behaviour in School Aged Children (HBSC) pe un lot reprezentativ național pentru elevii de 11, 13 și 15 ani din România și tipărirea raportului HBSC/România 2015
3. Oferirea de evidențe știintifice privind comportamentele de risc și factori de vulnerabilitate pentru vârstele 11-15 ani pentru specialiștii care elaborează politici publice de sănătate și educaționale (Ministerul Sănătății; Ministerul Educației și Cercetării; Institute Naționale de Sănătate Publică)
4. Participarea la instruirea pentru formarea de profesioniști în educația pentru sănătate.
5. Diseminarea activităților proiectului, cu accent pe datele studiului HBSC/România 2015Image
(link www.hbsc.org)
Proiectul „Comportamentul de sănătate la elevi” (Health Behavior School Children) este o cercetare multi-naţională care se desfăşoară în colaborare cu Oficiul Regional pentru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Studiul îşi propune înţelegerea factorilor care influenţează sănătatea şi starea de bine a tinerilor precum şi comportamentele acestora de sănătate în contextul social de apariţie al acestora.
Începând cu anul 2005, România s-a alăturat celorlalte 41 de ţări participante care colectează date in domeniu la un interval de 4 ani pentru a pune în evidenţă schimbările survenite în comportamentele de sănătate. Rezultatele studiului 2005/2006 sunt publicate într-un volum coordonat de prof. Adriana Băban.

  • Life after institutional care. Equal opportunities and social inclusion for young people
Proiectul urmăreşte identificarea dimensiunilor psihosociale care facilitează inserarea tinerilor proveniţi din instituţiile de ocrotire a minorilor orfani prin adunarea unor istorii de viaţă de succes. Proiectul, cu finanţare EU, se desfăşoară în colaborare cu Italia, Franţa, Letonia si Bulgaria..

  • Social exclusion of institutionalized children
„Excluderea Socială” este un proiect de cercetare cantitiativă şi calitativă, finanţat de Uniunea Europeană. Ceretarea se desfăşuară în cinci ţări: Italia, Franţa, Bulgaria, Letonia şi România. Obiectivul general al proiectului este acela de a realiza o analiză comprehensivă a sistemului de protecţie a copilului în cele cinci state participante în vederea dezvoltării de politici sociale europene adresate familiei şi includerii sociale a copiilor aflaţi temporar sau definitiv în cadrul unei forme de protecţie socială. Ca obiective specifice, proiectul îşi propune: (a) îmbunătăţirea formelor de protecţie socială; (b) prevenţia instituţionalizării, încurajarea şi facilitarea reintegrării copiilor în propria familie sau a unei forme de plasament alternative (asistenţă maternală, casă de tip familial, tutelă, adopţie); (c) dezvoltarea de programe şi servicii ce au ca obiectiv de-instituţionalizarea copiilor; (d) prevenţia excluderii sociale a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie socială. Rezultatele cercetării sunt publicate în volumul Child abandonment: an emergency. Milan: Franco Angeli Press, 2008.

  • Children in a changing world: a multilevel approach for understanding health choices, practices and needs of youth in Romania and Bulgaria
Proiectul finanţat de fundaţia Jacobs, Elveţia şi desfăşurat în colaborare cu Centrul de Psihologia Sănătăţii din Sofia, Bulgaria vizează înţelegerea nevoilor, expectanţelor, motivaţiilor si opţiunilor pentru comportamentele de sănătate sau de risc a tinerilor. Datele cercetarii indică atât procentul copiilor din Romania care fumează, consumă alcool, au încercat droguri, sunt sedentari, au fost victime ale violenței în școli, cât și relația comportamentelor de risc cu deprivarea socio-economică, capitalul social, structura familiei și etosul școlii. Interviurile cu adolescenții au conturat semnificațiile și funcțiile pe care aceștia le acordă diverselor comportamente și situații (ex. stres școlar).

  • Psychosocial and health systems dimensions of cervical cancer screening in Romania and Bulgaria
Acest proiect a pornit de la asumpţia fundamentală că, pentru a realiza schimbări constructive în sistemul de prevenţie a cancerului de col uterin este important să aflăm cum este înţeleasă, interpretată şi practicată prevenţia de către persoanele care constituie furnizorii şi beneficiarii acestui serviciu. Studiul şi-a propus să: (i) estimeze prevalenţa participării la screeningul de cancer de col uterin în rândul femeilor din România; (ii) să identifice corelatele demografice şi socio-economice ale comportamentului de screening; (iii) să evalueze cunoştinţele, convingerile şi atitudinile femeilor cu privire la prevenţia cancerului de col; (iv) să surprindă percepţiile şi experienţele femeilor cu serviciile de prevenţie şi îngrijire medicală; (v) să evidenţieze cadrul legislativ şi financiar precum şi variabilele cheie ale sistemului medical în cadrul căruia funcţionează actualmente programul de screening; (vi) să exploreze cunoştinţele, atitudinile şi practicile personalului medical, relaţionate cu actualul sistem de screening; şi nu în ultimul rând (vii) să informeze autorii politicilor publice şi cadrele medicale care doresc să îmbunătăţească programul de screening şi să crească numărul femeilor participante la screening. Proiectul desfăşurat în colaborare cu Centrul de Psihologia Sănătăţii din Sofia, Bulgaria şi Fundaţia Engeder Health, New York, este finanţat de Fundaţia Bill and Melinda Gates Foundation prin Alianţa pentru Prevenţia Cancerului Cervical. Rezultatele proiectului sunt publicate în mai multe volume şi reviste de specialitate.

  • Consiliere şi Orientare pentru un stil de viaţă sănătos
Proiectul finanţat de Centrul Educaţia 2000+ Bucureşti, urmăreşte formarea unui număr de 200 de profesori pentru predarea Educaţiei pentru sănătate în şcoli. S-au elaborat programe şcolare pentru toate ciclurile de scolarizare in vederea predarii disciplinei Educație pentru sănătate şi materiale didactice utile profesorilor şi elevilor. Proiectul s-a finalizat prin publicarea a două ghiduri de consiliere şi orientare.

  • Educaţie pentru sănătate în comunitate
Activităţile proiectului s-au desfăşurat într-o comunitate defavorizată a oraşului Cluj-Napoca unde au fost oferite activităţi educative pentru copii şi părinţii acestora (ex. preventia fumatului, a abuzului de alcool, a comportamentului sexual de risc, cunoașterea de sine, rezolvarea de probleme, luarea de decizii, controlul stresului, comunicare). Proiectul a fost finaţat de Fundaţia pentru o Societate Deschisă, Cluj, Romania.

  • Health behaviors and health awareness among college students: European comparative study
Cercetarea, sponsorizată de University College of London şi desfăşurată în 21 de ţări europene, a evaluat cunoştinţele, atitutidinile şi comportamentele de sănătate la studenţi. Rezultatele au fost publicate în mai multe articole în reviste de specialitate.

  • Education in gender and sexuality
Proiectul a urmărit organizarea de seminarii pe teme de roluri de gen tradiţionale vs. moderne şi relaţia acestora cu comportamentul sexual, cu responsabilitatea planificării familiale şi a prevenţiei infecţiilor cu transmitere sexuală, cu violenţa domestică şi de cuplu. Proiectul a fost finanţat de către Population Council, New York, USA.

  • Dimensiuni psihosociale, politice şi de gen ale tehnologiilor preventive în Bulgaria şi România: Implementarea vaccinului împotriva HPV
Asociaţia de Psihologia Sănătăţii din România, în colaborare cu Centrul de Cercetare în Psihologia Sănătăţii din Sofia şi cu Universitatea de Nord-Est, SUA, desfăşoară un studiu pentru a identifica atitudinile faţă de prevenţia cancerului de col uterin in general şi, mai specific, faţă de vaccinul împotriva HPV.
Obiectivul studiului este de a înţelege opiniile diferitelor persoane cu privire la introducerea vaccinului împotriva HPV în Romania si Bulgaria. În fiecare ţară investigam perspectiva celor care dezvoltă politici de sănătate, a cadrelor medicale şi a părinţilor cu privire la introducerea acestei noi tehnologii preventive. Perioada de implementare a proiectului este octombrie 2010 - 31 martie 2012.
Membrii echipei de cercetare sunt Prof. Dr. Adriana Băban (coordonator proiect pe România), Aceasta adresa de e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat ca a putea vizualiza pagina. ; Asist. Univ. Dr. Catrinel Crăciun, Aceasta adresa de e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat ca a putea vizualiza pagina. ; psih. Drd. Marcela Penţa, Aceasta adresa de e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat ca a putea vizualiza pagina. şi student masterand Corina Zaharia.